FAMILIA, MENOR I ADOPCIÓ

Prestacions en matèria de serveis socials

 

Prestacions econòmiques:

 • Sol·licitud d'alta o renovació del títol de família monoparental. Carnet de família monoparental.
 • Sol·licitud de prestacions econòmiques per acolliment familiar.
 • Sol·licitud renda garantida de ciutadania.
 • Sol·licitud d'ajudes d'emergència social i ajudes per al desenvolupament personal de persones de tercera edat.

 

Prestacions socials:

 • Sol·licitud d'alta o renovació del Títol de Família Nombrosa. Carnet de família nombrosa.
 • Notificació des de l'àmbit educatiu de sospita de situació de desprotecció o maltractament infantil.
 • Notificació des de l'àmbit policial de sospita de situació de desprotecció o maltractament infantil.
 • Notificació des de l'àmbit sanitari de sospita de situació de desprotecció o  maltractament infantil.

 

Prestacions institucionals:

 • Adopció nacional
 • Adopció internacional
 • Tramitació de mesures de protecció a menors (acolliment familiar, residencial)

 

Recursos Especialitzats

 • SEAFI (Més informació)
 • Servici post-adopció.
 • Servici d'atenció psicològica a menors.
 • Telèfon del menor.