Diversitat Funcional

 

Prestacions en matèria de serveis socials

 

Prestacions econòmiques:

 • Pensió no contributiva d'invalidesa. Sol·licitud
 • Sol·licitud d'ajudes en matèria de serveis socials en el sector de discapacitats per a l'any: Prestacions econòmiques individualitzades.

Ajudes per al desenvolupament personal:

 

Prestacions socials:

 • Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.
 • Reconeixement inicial (anex I)
 • Revisió (anex I)
 • Tramitació targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (anex II)
 • Targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat (anex III)
 • Sol·licitud fitxa-certificat a efectes de demanda de treball (anex IV)
 • Sol·licitud d'informe de compatibilitat funcional (anex V)

Prestacions institucionals:

 • Sol·licitud d'ingrés a centres per a discapacitats (centres ocupacionals, residències, centres de dia, etc).
 • Prestacions institucionals previstes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Recursos especialitzats

 • APADICC (Asociació de Pares de Discapacitats i col.laboradors de Carlet). Ámbito privado.
 • Defensora del discapacitado 96 386 76 18