Competències Policia Local

Introducció Servicis

 

La Policia Local de Beneixida és un servici públic dirigit a la protecció de la seguretat ciutadana i al compliment de les ordenances municipals, que pretén, per mitjà de la prevenció i auxili, la millora de la qualitat de vida i de benestar dels veïns.

 

Servicis

-Vigilància de la població en general, zones rurals, comercials i industrials

-Control d’establiments públics

-Control de l'ocupació de la via pùblica

-Control de permisos d’obres

-Denúncies per infraccions a ordenances i/o disposicions municipals

-Prevenció d’actes vandàlics i de la venda de productes prohibits a menors