FESTES

MISSIÓ

El Departament de Festes té com a funció principal la preparació, autorització, execució, seguiment i control de les diverses festes de caràcter oficial i tradicional de Beneixida, així com l’administració dels mitjans necessaris per a portar-les a terme.